Home » About us

ENG / Who are we?

ArtByMe.eu is a web store where exclusive collections of jewelry, fashion, but also paintings, drawings and other different products are displayed. Our jewelry is exclusive. From 1 copy to only a few available. That way you own something unique. 


NL / Wie zijn wij?

ArtByMe.eu is een webwinkel waar exclusive collecties worden getoond  van sieraden, fashion, maar ook schilderijen, tekeningen en andere verschillende  producten.Onze sieraden zijn exclusief. Van 1 exemplaar tot slechts een paar beschikbaar. Op die manier bezit je iets unieks. 


ENG / But what is art?
Art is something that someone has put heart and soul into. For me someone who speaks of creativity in any way.
Someone once wrote, "Art communicates the artist's feelings and insight to the viewer and at the same time it opens up a new world of ideas and feelings for the viewer. A great piece of art turns the viewer into an artist too. is. "
I can't say any better than this. Watch and enjoy our creations ...

Welcome to "ArtByMe.eu", Inspired by love for art and creativity and all the beauty that lies in humanity


NL /Maar wat is nou kunst?

Kunst is iets waar iemand hart en ziel in heeft gestoken. Voor mij iemand die spreekt van creativiteit op welke manier dan ook.
Iemand schreef eens, "Kunst communiceert het gevoel en inzicht van de kunstenaar naar de toeschouwer en tegelijk opent het voor de toeschouwer een nieuwe wereld van ideeën en gevoelens. Een geweldig kunst stuk maakt van de toeschouwer ook een kunstenaar. Ook als het voor heel even is."
Ik kan niet mooier verwoorden dan dit. Kijk en geniet van onze creaties...

Welkom bij "ArtByMe.eu", geïnspireerd door de liefde voor kunst en creativiteit en al het moois wat in de mensheid schuilt.