Home » Blue Chalcedony

Blue chalcedony

Cuddle stone (ENG.)

 

Blue chalcedony is an inviting and accessible stone and is known for using its energy to find balance and harmony. The stone encourages self-reflection and careful decision-making, a valuable feature to have when there is a problem with impulsivity.

Blue chalcedony transforms negative emotions into positive emotions. The stone brings the soul, body and mind into balance and will bring an opening to lightheartedness and enthusiasm.

The stone is a caring stone, it is associated with nurturing and taking care of the people who use the stone. Blue chalcedony helps with regard to the ability to help people to be more careful with their words, and the stone offers a sense of security. Blue chalcedony strengthens friendships and encourages goodwill. The stone is a good stone if you want to learn more languages and strengthens the memory.

 

Blauwe Chalcedoon

Knuffelsteen (NL)

 

Blauwe chalcedoon is een uitnodigende en toegankelijke steen en staat erom bekend zijn energie te gebruiken om balans en harmonie te vinden. De steen moedigt zelfreflectie en zorgvuldige besluitvorming aan, een waardevol kenmerk wanneer er een probleem is met impulsiviteit.

Blauwe chalcedoon transformeert negatieve emoties in positieve emoties. De steen brengt ziel, lichaam en geest in balans en zal een opening naar luchthartigheid en enthousiasme brengen.

De steen is een zorgzame steen, het wordt geassocieerd met het verzorgen en verzorgen van de mensen die de steen gebruiken. Blauwe chalcedoon helpt bij het vermogen om mensen te helpen voorzichtiger te zijn met hun woorden, en de steen biedt een gevoel van veiligheid. Blauwe chalcedoon versterkt vriendschappen en moedigt goodwill aan. De steen is een goede steen als je meer talen wilt leren en versterkt het geheugen.