- Safe and easy payment - Shipping between 1-5 days - BLACK FRIDAY 22/11 till Cyber Monday 30/11

Home » Terms and Conditions

(ENG) Algemene Voorwaarden voor www.artbyme.eu

 

 • General Terms and Conditions for www.artbyme.eu
  On this page you will find the general terms and conditions of http://www.artbyme.eu, as made available by ArtByMe.eu. In these general terms and conditions we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

 

 • Intellectual property
  The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only re-use the information on this website in accordance with the rules of mandatory law.
  It is not permitted to re-use text, photo material or other materials on this website without the express written permission of ArtByMe.eu. The intellectual property rests with ArtByMe.eu.

 

 • Material: 925
  The term "925 silver" denotes the silver content in the alloy. In English speaking countries this is also called "Sterling Silver". The term indicates that the alloy contains 92.5% silver. If this content is guaranteed in the material, silversmiths put a mark "925" in the material. 925 silver will turn black after some time (especially if it is not worn) and must therefore be polished with a silver polish.

 

 • Material: Tibetaans zilver
  • Dit wordt gemaakt volgens traditionele Tibetaanse technologie. Tibetaans zilver is meestal wat donkerder dan 925 zilver, maar blijft mooi bij veelvuldig dragen. 925 zilver zal na enige tijd (vooral als het niet gedragen wordt) zwart worden en moet daarom gepoetst worden met een zilverpoets middel.

   

  • Material: RVS
   Stainless steel, stainless steel is an alloy of mainly iron, chrome, nickel and carbon.

   

  • If applicable:
   For the prices that are on our website, we strive for the most accurate representation of reality and the intended prices. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors, never form a reason to claim or assume a contract or agreement with ArtByMe.eu.
   ArtByMe.eu strives for the most up-to-date website possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete and / or incorrect, we cannot accept liability for this.
   The information and / or products on this website are offered without any form of guarantee and / or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or re-install these materials without prior notice. ArtByMe.eu accepts no liability for any information on websites to which we refer via hyperlinks.

   

  • Prices and payments
   All prices stated by the webshop are expressed in Euros, including sales tax and excluding shipping costs, unless stated otherwise or agreed in writing.
   The amount of the shipping costs are stated on the website.
   Special offers are only valid for the period of validity as stated on the webshop with regard to that special offer.
   The web shop cannot be held to its offers if the Customer, in terms of reasonableness and fairness and generally accepted views, should have understood that the offer or a part thereof contains an obvious mistake or error.
   Offers do not automatically apply to repeat orders.
   For orders via the webshop can be paid in the following way
  • Payment via Ideal (via the payment provider Mollie)
  • Payment via Paypal
  • Klarna (Pay afterwards)
  • Pay at the delivery

   

  • Warranty jewelry

  ArtByMe Jewelry handmade jewelry comes with 1 month warranty from the date of purchase. You have a guarantee on the beads, the charms and any closures. In the event of complaints, you can contact us within 1 month of purchasing your jewelry. We will therefore repair your jewelry free of charge.
  Not covered by the warranty:
  natural wear
  stains caused by perfume
  paint damage of wood, leather and beads by (rain) water
  beads / leather that give off after coming into contact with water

   

  • Exchange / Returns
  1. Jewelry: You can exchange or return your order within 14 days (after receipt of your order), provided that it is not custom-made and is returned undamaged, unworn and in the original packaging. In all cases, you must first contact us in writing (by email or post). You must state your name and invoice number. We will contact you as soon as possible. The purchase price of the products returned by you will be refunded within 7 days (after receipt of the product). The shipping costs for exchange or return are for your own account.
  2. Fashion: 2nd Life Fashion: It is not possible to return or exchange ordered 2nd Life Fashion. This does not apply to New Fashion. These can be returned within 14 days after receipt. (see point 1 "Exchange / Return") Please note, we will not take back worn fashion or items that are damaged. Art By Me checks all goods before it is shipped. If there is damage before shipping, Art By Me will report this at all times.
  • Amendments

  If these terms and conditions change, you will find the most recent version of the http://www.artbyme.eu disclaimer on this page.

   

  (NL) Algemene Voorwaarden voor www.artbyme.eu

  Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van http://www.artbyme.eu , zoals deze beschikbaar is gesteld door ArtByMe.eu . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

   

  • Intellectueel eigendom

  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ArtByMe.eu is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ArtByMe.eu.

   

  • Indien van toepassing:

  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ArtByMe.eu te mogen claimen of te veronderstellen.

  ArtByMe.eu streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ArtByMe.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

   

  • Materiaal: 925

  De term "925 zilver" geeft het zilver gehalte in de legering aan. In Engelstalige landen wordt dit ook "Sterling Silver" genoemd. De term geeft aan dat de legering 92,5% zilver bevat. Als dit gehalte in het materiaal gegarandeerd aanwezig is zetten zilversmeden een merkje "925" in het materiaal. 925 zilver zal na enige tijd (vooral als het niet gedragen wordt) zwart worden en moet daarom gepoetst worden met een zilverpoets middel.

   

  • Tibetaans zilver

   Dit wordt gemaakt volgens traditionele Tibetaanse technologie. Tibetaans zilver is meestal wat donkerder dan 925 zilver, maar blijft mooi bij veelvuldig dragen. 925 zilver zal na enige tijd (vooral als het niet gedragen wordt) zwart worden en moet daarom gepoetst worden met een zilverpoets middel.

   

  • RVS

  RVS, roest vrij staal is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof.

   

  • Garantie sieraden

  Op de handgemaakte sieraden van ArtByMe Jewelry zit 1 maand garantie vanaf de aankoopdatum. U heeft garantie op de kralen, de bedeltjes en eventuele sluitingen. Bij klachten kunt u binnen 1 maand na aankoop van uw sieraad contact met ons op nemen. Wij zullen uw sieraad dan ook kosteloos repareren.

  Buiten de garantie valt:

  • natuurlijke slijtage
  • valschade
  • vlekken of kleurverschil veroorzaakt door chemicaliën ( Zoals o.a. parfum, make-up, shampoo, haarstyling producten, chloorwater ed.) 
  • lakbeschadiging van hout, leer en kralen door (regen)water
  • kralen/leer die afgeven nadat zij in contact komen met water

  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of enige vorm van schade bij het verkeerd gebruiken van onze sieraden.

   

  • Verzenden en vervoerschade

  Wij versturen uw bestelling met PostNL via Brievenbuspost, pakketpost en DHL. Alle bestellingen worden zorgvuldig gecontroleerd, verpakt en verzonden conform de voorwaarden van DHL en/of PostNL. Mocht uw bestelling beschadigd zijn aangekomen dan verzoeken wij u om binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling contact met ons op te nemen.

   

  • Ruilen/Retourneren
  1. Sieraden: U kunt binnen 14 dagen (na ontvangst van uw bestelling) uw bestelling ruilen of retourneren, mits deze niet op maat gemaakt is en onbeschadigd, ongedragen en in de originele verpakking geretourneerd wordt. In alle gevallen dient u eerst schriftelijk  (per e-mail of post) contact met ons op te nemen. U dient hierbij uw naam en factuurnummer te vermelden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. De aankoopsom van de door u geretourneerde producten zal binnen 7 dagen (na ontvangst van het product) worden teruggestort. De verzendkosten voor het ruilen of retourneren zijn voor uw eigen rekening.
  2. Fashion: 2nd Life Fashion: Het is niet mogelijk om bestelde 2nd Life Fashion te retourneren of te ruilen. Dit geldt niet voor New Fashion. Deze kunnen binnen 14 dagen na ontvangst retour verzonden worden. ( zie punt 1 "Ruilen/Retour" ) Let wel op, gedragen fashion of artikelen die beschadigd zijn nemen wij niet terug. Art By Me controleerd alle goederen voor het verzonden wordt. Mocht er beschadiging zijn voor verzending, dan wordt dit door Art By Me ten aller tijden gemeld.

   

  • Prijzen en betalingen 

  Alle door de webshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. 

  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding.
  De webshop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  Bij bestellingen via de webshop kan op de navolgende manier worden betaald:

  • Betaling via Ideal ,  (via de payment provider Mollie)
  • Betaling via Paypal 
  • Klarna ( Achteraf betalen )
  • Betalen bij de bezorging 
  • Klanten maken geld over op basis van een factuur. Vereist betaalinformatie.

    

   • Wijzigingen

   Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.artbyme.eu op deze pagina.

    

   Post Address / Post adres

   Art By Me.eu

   3e Oosterstraat 1A

   1211 LL Hilversum

   The Netherlands

    

   Return Address / Retour adres

   Art By Me returning

   3e Oosterstraat 64

   1211 LN Hilversum

   The Netherlands